ČEMU SLUŽI GPS UREĐAJ U VAŠEM VOZILU?

Zamislite samo sledeću situaciju… Potencijalni klijent je pozvao vašu kompaniju, hitno mu je potrebna vaša pomoć, a vi ste već uvereni da možete u kratkom vremenskom roku da odgovorite na njegove zahteve i pitanja poput: „Da li možete nekoga uskoro da pošaljete? Kada mogu da očekujem da će stići, koliko mu je vremena potrebno?“ Na ovakva i slična pitanja, vi rapidno pružate odgovore. Ne morate ni da obavljate pozive i proveravate gde se trenutno vaši zaposleni nalaze, pitajući svakog ponaosob da li je dostupan da pomogne, a takođe ne morate ni da proveravate raspored njihovih vožnji za taj dan. Kako? Tako što sve neophodne informacije imate uživo na mapi i direktno vam se sve pojavljuje na ekranu.

ILI…

Odlučili ste da obradite putne naloge svojih zaposlenih na terenu za nadolazeći period plaćanja, i zamisliste, niste morali da gubite vreme tražeći poslove svakog GPS servisera ili montažera tokom nedelje da biste ih proverili u odnosu na prijavljeno radno vreme. Uz to, niste morali ni da trošite svoje vreme na praćenje troje ili četvoro radnika kojima se gotovo stalno dešava da vam predaju svoje putne naloge sa nepotpunim informacijama. Zašto vam za ovo nije trebalo mnogo vremena? Zato što je GPS praćenje automatski ažuriralo sve podatke, prikazavši vam i vreme kretanja tačno u minut, početne, usputne, kao i krajnje lokacije vaših vozila, potrošnju goriva i dalo vam još bezbroj drugih informacija. To takođe znači da zaposleni čak i ne moraju da popunjavaju dokumente, jer se sve već izračunava samostalno, automatski i precizno.

KOJE SU POGODNOSTI GPS-a?


Ovo je jedna od najbitnijih stavki GPS-a, od krucijalnog značaja. Direktno utiče na odgovornost zaposlenih, jer su uvek pod budnim okom kako bi se osiguralo da posao obavaljaju ispravno.’ U kontinuitetu se prati kretanje zaposlenih i šalju se obaveštenja i upozorenja ukoliko se uoče bilo kakve nepravilnosti u njihovom radu.

  • Videćete kako se vozači ponašaju na terenu

Takođe, način na koji vozači koriste vozilo ima značajan uticaj i na uštedu goriva. Snaga motora vašeg vozila i potrosnja goriva će rasti sa povećanjem brzine. Možete pratiti kojom brzinom vaš vozač vozi, ali i, na primer, kako se ponaša prilikom kočenja. Sve ovo omogućava da se utvrdi koji vozači nepotrebno troše gorivo.

Skretanje u krivinama, preterano kočenje ili ubrzavanje, skratiće životni vek vašeg vozila, ali će se povećati i troškovi održavanja. Neartikulisana vožnja, rad u praznom hodu i prekoračenje maksimalne brzine koja je unapred predodređena, mogu ugroziti bezbednost ljudi. Sve situacije se snimaju i pojavljuju u realnom vremenu, kao i lokacija i brzina.

  • Optimizacija ruta servis koji imamo i koji nam je diferencijator u odnosu na određenu konkurenciju.

Čest problem, naročito u velikim gradovima, jesu zagušenja u saobraćaju, što dovodi to toga da vozilo kasni na odredište. U takvim situacijama, GPS uređaj za praćenje od velike je koristi za usmeravanje vozača na alternativne puteve, kako bi se izbeglo kašnjenje i uštedela potrošnja goriva.

Prednosti Fleet Manager sistema za praćenje su brojne,a ovo je samo delić onog što možete da dobijete ako se odlučite za nas i naše softversko rešenje za optimizaciju voznog parka, kontrolu vaših vozila i efikasniji monitoring uslova. Sa ovako ozbiljnim sistemom za praćenje, u prilici ste da bolje shvatite kako vaši zaposleni na terenu rade, i kako im upravo sve ovo pomaže da se suoče sa obimom posla koji ih čeka svakog dana. Ne samo da sve ovo dovodi do uštede vremena i novca, već će i vaši vozači biti sigurniji i daće sve od sebe da obave posao kako treba.

Upravljanje voznim parkom jeste jedan od osnovnih problema kompanija i pravnih lica koja poseduju veći broj vozila, a mi smo tu da na što lakši i ekonomičniji način profesionalno preuzmemo brigu vašeg voznog parka!

Zahtev za ponudu

Offer request